ماه منیر
array

برخود میبالیم که مؤسسه خدمات مجالس عروسی و تشریفات مجالس ماه منیر بارعایت کاملترین استانداردهای بین المللی مجالسی متمایز،فراموش نشدنی و درخور مشتریان متمایز خود را رقم می زند .

پروفسور رابرت پوتنام محقق و استاد دانشگاه هاروارد می گوید یکی از موارد شاد بودن و خوشبختی انسان داشتن روابط قوی خانوادگی و ازدواج موفق است.

این محقق بر این باور است که انسان ذاتا موجودی اجتماعی خلق شده و احساس درونی کسب و ابراز محبت به دیگران در او وجود دارد، بنابراین با داشتن چنین روابطی احساس سبکی و شاد بودن به فرد دست می دهد.

همچنین دكتر استیونز می گوید: داشتن روابط دوستانه با همسر، مهم تر از زندگی مشترك است. برگزاری جشن تولد و میهمانی های خانوادگی و جشن عروسی بسیار به این امر کمک می نماید.

براساس یافته حاصل از پژوهش های اجتماعی فراگیر در آمریكا (US General Social Survey) در ماه فوریه 2012عوامل اصلی شادمانی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: روابط عاطفی و محبت آمیز همراه با عشق خانوادگی، موفقیت های مالی، شغل، روابط اجتماعی و سلامت جسمانی. در كنار این عوامل می توان به ارزش های شخصی و آزادی نیز اشاره كرد. دكتر استیونز با استناد به این تحقیق زمان بر و نیز طرح اسلوف، ادعا می كند كه احساس شادمانی، حاصل عوامل جسمانی، روابط محبت آمیز با دیگران و فراگیری شیوه های مثبت سازماندهی افكار است. او در این خصوص می گوید: شاد بودن مستلزم اهمیت دادن به روابط عاطفی با همسر و خانواده و داشتن صبر است. دكتر استیونز همچنین توصیه می كند كه علاوه بر همسر و خانواده حتی به غریبه ها لبخند بزنیم و به نشانه احترام، سری تكان بدهیم.

متفاوت خوشبخت باشیم

موسسه ماه منیر مجری تشریفات مجالس عروسی و خدمات مجالس مدرن و میهمانیهای ویژه با بهره مندی از روش های نوین طراحی مراسم مدرن روز دنیا, سرفصل جدیدی از خوشبختی را برای شما خواهد گشود.